İçinden Fesleğen Fışkıran Toprak Duvar Manifold

November 23, 2017

Komün-aksiyon Duvar, Dilek Yürük ün de danışman olarak içerisin de yer aldığı POT+ araştırma grubunun 4. Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali (IABA 2017) için ürettiği işin adı. Tasarım ve üretim sürecinin ana bileşenleri olan mimarlık-doğa-teknoloji arasındaki kombinasyonları kurarak yeni soruların önünü açan bir mimari prototip. Sıkıştırılmış topraktan çağdaş üretim teknolojileri ile üretilmiş, üzerinde yenebilir bitkiler yetişen bir strüktür.

Üretken Peyzajın Kentli Hali - XXI Mimarlık Tasarım ve Mekan Dergisi

September 07, 2017

Görünen odur ki günümüzde kent ve kır kavramlarının iç içe geçmiş hali ile yapısal değişim-dönüşümleri, oluşturdukları ara yüzler ve içlerinde meydana gelen katmanlar nedeniyle pek çok farklı sorunsalı ve olasılığı gözlemlememize, düşünmemize, planlamamıza ve tasarlamamıza neden oluyor.

Duyu Bahçesi- Plant Dergisi

Bir peyzaj düzenlemesinde en baskın kullanılan duyu görme duyusu iken sonrasında koklama, dokunma, işitme ve tatma olarak sıralanabilir. Tüm bu duyular başarılı bir tasarımın içinde gizli ya da açık olarak yer aldığında kullanıcının düzenlemeden elde ettiği beklenti ve fayda karşılanmış olacaktır.

Permakültür ve Peyzaj Mimarlığı-Plant Dergisi

Permakültürün on iki tasarım ilkesi, bir arada kullanıldıkları takdirde daha az enerji ve kaynak ile çevremizi ve davranış biçimlerimizi yaratıcı bir biçimde yeniden tasarlamamıza olanak tanıyacak olan düşünme araçlarıdır. 

Yeni(lebilir) Okul Bahçelerinde Kış Mevsimi-Plant Dergisi

Yenilebilir okul bahçelerinde kış mevsimi bazı hazırlıklarla karşılanması gereken zamanlardan. Kış mevsimi için uygun sebzelerin yetiştirilmesi, malçlama, sera yapımı ve oluşabilecek dona karşı önlemlerin alınması, ilkbahara hazırlık bunlardan birkaçı. 

Please reload