Okul Bostanları Projesi

Bu proje ile şehirde yaşayan çocukların permakültür ilkelerini kullanarak okul bostanları oluştururken tüketici kimliklerinden çıkıp üretici olmak, yerel tohumlar ve kadim bilgiler kullanarak kendi yiyeceklerini üretmek, bu üretim sürecindeki paydaşların ve olayların farkına varmak, doğal kaynakları korumak  ve verimli kullanmak(toprak, su vs ),özellikle yakın  çevrelerinde ki ekolojik sorunlara ve çözümlerine odaklanmak, mevsimle uyumlu ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak, toprakla tekrar bağ kurmak, geri dönüşümü desteklemek başta olmak üzere bu gibi konularda bilinç düzeyi yüksek, farkındalığı olan, ilerleyen yıllarda da seçimlerini yaparken bu deneyim ve bilgileri kullanabilen, yaşam kalitelerini yükselten bireyler ve topluluklar olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Enka Bostan / Permakültğr Kulübü

Enka Okulları Ortaokul İstinye

Anaokullarında Permakültür Dersleri

Çitlembik Montessori Anaokulu

Okul Bostanları

Beşiktaş Belediyesi Bahçe ve Çiçek Festivali Okul Bostanları Projesi

MEF Bostan / MEF Üniversitesi

MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü